Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

O nas

Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników.

Najwyższe standardy

Przeszło stuletnie doświadczenie, nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera branży.

Komfort i ekologia

W trosce o komfort życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa realizują wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze technologie, pozyskują energię z naturalnych źródeł, a także prowadzą wielokierunkowe działania edukacyjne.

Liczne inwestycje

W latach 2002-2018 Wodociągi Miasta Krakowa realizowały na terenie Nowej Huty szereg inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Ważnym źródłem uzupełniającym inwestycji finansowanych ze środków własnych Spółki, były także fundusze pochodzące z Unii Europejskiej.

W latach 2002-2018 na terenie Nowej Huty wykonano:

56,2 km sieci wodociągowej o wartości 42 322 tys. zł

65,5 km sieci kanalizacyjnej o wartości 101 055 tys. zł

Ponadto w wspomnianym okresie wydatkowano:

64 106 tys. zł na modernizację oczyszczalni ścieków Kujawy

25 207 tys, zł na modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."