Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Inwestycje

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” , od 2018 w realizacji. Z 14 kontraktów budowlanych, 6 dotyczy Nowej Huty. Część prac została zakończona ...

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap V”, od 2017 – obecnie, koszt całkowity 170 120 941,18 zł (z VAT) dofinansowanie z UE 84 478 245,27 zł.

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap IV

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap IV”, refundacja zrealizowanych inwestycji w latach 2007-2015. Koszt 58,5 ml zł, a suma dofinansowania ze Śro ...

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap III”, lata 2013-2015. Koszt poniesiony przez MPWiK 67,7 mln zł, dotacja UE 36,6 mln zł.

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap II” , lata 2013 -2015, koszt poniesiony przez MPWIK 63,6 mln zł, dotacja UE 28,7mln zł.

Kanalizacja sanitarna 2016-2018

2016-2018 Wodociągi Miasta Krakowa prowadziły prace ze środków własnych. Położono kolejne odcinki kanalizacji w ul. Podbipięty – boczne, ul. Syrachowska, ul. Sasanek ...

Kanalizacja sanitarna 2012-2015

2012-2015 w ul. Wołodyjowskiego z odprowadzeniem do Podbipięty, ul. Grąby, Salwińskiego, w ulicach: Graniczna, Jagienki, Kmicica, ul. Podbipięty III, ul. Żaglowa i boczne ...

Kanalizacja sanitarna 2010-2011

2010 -2011 ze środków własnych Wodociągów Miasta Krakowa powstaje kanalizacja sanitarna 2,5 km w: ul. Jeżynowa, Na Niwach, Zagłoby, Odmętowa, Ziarkowa. 0,5 km wodociągu w ...

Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia

Główny dostawca wody dla dzielnicy Nowa Huta – działa od 1960. W latach 2009-2018 zmodernizowany. Unowocześnienie pracy zakładu i podniesieniu walorów dostarczanej w ...

Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I

„Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I” lata 2007 -2010. Dofinansowanie z UE 85,5 mln zł, wkład Wodociągi Miasta Krakowa 159 mln zł.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."