Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back
1901
1913
1935
1951
1955
1958
1960
1974
1974
1985
1994
1999
2002
2003

14.02.1901

Powstały „Wodociąg Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa”. Uroczyste uruchomienie pierwszego wodociągu dla Krakowa na Bielanach. Obecna nazwa Zakład Uzdatniania Wody Bielany, w którego murach mieści się również Centrum Edukacji Ekologicznej Wodociągów Miasta Krakowa.

1913

W 1913 roku ukończono budowę Dworca Wodociągowego przy ul. Senatorskiej - obecnie główna siedziba Wodociągów Miasta Krakowa.

1935

W 1935 r. powstały „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” z połączenia oddziału Kanalizacji, podlegającego wcześniej Wydziałowi Budowlanemu Zarządu Miasta z Wodociągiem Miejskim.

1951

W 1951 roku powstało przedsiębiorstwo państwowe o nazwie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  w Krakowie (MPWiK) w wyniku przekształcenia zakładu "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja".

1955

W 1955 roku rozpoczął prace Zakład Uzdatniania Wody Rudawa.

1958

1958 rok uruchomiono pierwszą w Polsce oczyszczalnię doświadczalną w celu opracowania technologii dla przyszłej oczyszczalni ścieków w Płaszowie.

1960

W 1960 roku oddano do eksploatacji Zakład Uzdatniania Wody Dłubnia.

1974

W 1974 roku rozpoczął pracę Zakład Oczyszczania Ścieków Płaszów. Obecnie największa i najnowocześniejsza oczyszczalnia ścieków w południowej Polsce.

1974

W 1974 roku wodę dla Krakowa zaczął dostarczać Zakład Uzdatniania Wody Raba.

1985-1987

W latach 1985-87 napełniono zbiornik dobczycki stanowiący ujęcie wody dla Zakładu Uzdatniania Wody Raba.

1994

W 1994 roku przekształcono "MPWiK w Krakowie" w jednoosobową spółkę pod nazwą "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna".

1999

W 1999 roku krakowskie ścieki rozpoczął oczyszczać Zakład Oczyszczania Ścieków Kujawy (I etap budowy).

2002

W 2002 roku ukończono II etap budowy Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy oraz uruchomiono system produkcji energii z biogazu.

2003-2010

W latach 2003-2010 trwała modernizacja i rozbudowa Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w ramach projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie" współfinansowanego ze środków unijnych.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."