Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie

Dbamy o Kraków

O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to spółka z tradycjami sięgającymi 1866 r., czyli momentu odrodzenia się samorządu Krakowa. Dziś firma zajmuje się dwoma ważnymi aspektami funkcjonowania nowoczesnego miasta: zarządza systemem gospodarowania odpadami oraz systemem oczyszczania miasta.

System gospodarowania odpadami

W ramach pierwszego zadania firma zarządza instalacjami do przetwarzania odpadów i organizuje ich odbiór od mieszkańców – zajmują się tym wyłonione w przetargu firmy wywozowe. Dziś system gospodarowania odpadami obowiązujący w Krakowie uchodzi za jeden z najlepiej zorganizowanych wśród dużych miast w Polsce, a przez ekspertów uznawany jest za modelowy.

System oczyszczania miasta

Drugie zadanie MPO Kraków realizuje w znacznej mierze samodzielnie, wspomagając się również wsparciem specjalistycznych firm. Oczyszczanie miasta oznacza mechaniczne i ręczne zamiatanie, zmywanie i czyszczenie ulic, chodników i ścieżek rowerowych, a zimą również ich odśnieżanie i utrzymanie w dobrych warunkach.

Samorządowy model zarządzania usługami komunalnymi

W branży komunalnej MPO Kraków to spółka wyjątkowa, która podczas tzw. rewolucji odpadowej w 2013 r. poszła zupełnie odmienną ścieżką niż spółki komunalne z innych miast. Firma przeszła znaczne przemiany, wyodrębniona została zajmująca się odbiorem odpadów spółka-córka podczas gdy MPO Kraków skupiło się na zarządzaniu systemem, nadzorowaniu podwykonawców, koordynacji prac. W rozwiniętych krajach Europy taki samorządowy model zarządzania usługami komunalnymi jest standardem, w Polsce MPO Kraków jest wyjątkiem i dziś krakowskie rozwiązania są kopiowane przez inne firmy czy gminy w Polsce.

Najwyższy poziom recyklingu

Instalacje do przetwarzania odpadów są zarządzane przez MPO i jest to jedna z przyczyn, dla których Kraków ma jeden z najwyższych poziomów recyklingu wśród dużych miast w Polsce i ze sporym zapasem spełnia wymagania Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania surowców wtórnych. Poziom recyklingu ciągle wzrasta i Kraków ma szansę być jednym z niewielu miast, którym może udać się osiągnąć 50-procentowy próg poziomu recyklingu, a taki będzie wymagany przez Unię Europejską w 2020 r.

Liczne programy edukacyjne

MPO Kraków przykłada dużą wagę do działań edukacyjnych i informacyjnych. Kampanie outdoorowe, ulotki i bezpłatne plakaty, warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej czy edukacyjny serial emitowany w telewizji to tylko część aktywności MPO Kraków promującej właściwe postępowanie z odpadami. Skalę tych działań widać w liczbach. MPO prowadzi 8 oddzielnych programów edukacyjnych dostosowanych tematycznie do grup wiekowych uczestników, a każdego roku w warsztatach i zajęciach organizowanych przez firmę bierze udział ponad 10 tys. mieszkańców miasta.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."