Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back
1866
1884
1906
1914
1932
1951
1993
2013
2016

1866

Pierwszy miejski zespół zajmujący się czystością Krakowa.

1884

Kompleksowy regulamin utrzymania czystości i porządku dla Krakowa.

1906

Powstaje Zakład Czyszczenia Miasta.

1914

I wojna światowa cofa oczyszczanie miasta o kilkadziesiąt lat.

1932

Zmiana nazwy na Zakład Oczyszczania Miasta.

1951

Państwowe Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

1993

Komercyjna spółka MPO.

2013

Nowe zadania – spółka użyteczności publicznej.

2016

Sukces Światowych Dni Młodzieży

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."