Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back
1875
1901
1913
1927
1952
1965
1994
2014
2018

1875

Uruchomienie omnibusów konnych – pierwszej regularnej komunikacji miejskiej w Krakowie

1901

Otwarcie w Krakowie pierwszej wąskotorowej linii tramwaju elektrycznego

1913

Oddanie pierwszej normalnotorowej linii tramwajowej wraz z nową zajezdnią przy ul. Św. Wawrzyńca

1927

Uruchomienie pierwszych regularnych linii autobusowych

1952

Otwarcie pierwszej linii tramwajowej do Nowej Huty

1965

Uruchomienie zajezdni tramwajowej w Nowej Hucie

1994

Zakup pierwszego autobusu niskopodłogowego

2014

Uruchomienie pierwszej w Polsce linii obsługiwanej autobusami elektrycznymi

2018

Wycofanie z ruchu wszystkich autobusów z silnikami nie spełniającymi co najmniej normy Euro 5

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."