Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA w Krakowie

Opłacalna inwestycja w komfort i bezpieczeństwo

O nas

MPEC w Krakowie dostarcza mieszkańcom Krakowa i Skawiny ciepło i centralną ciepłą wodę. Jest nowoczesnym i stale rozwijającym się przedsiębiorstwem, które wprowadza najnowsze rozwiązania technologiczne. Rozbudowuje system ciepłowniczy i dba o środowisko naturalne. Od wielu lat wyłącza z eksploatacji paleniska węglowe realizując Program Ograniczania Niskiej Emisji. Walczy o poprawę powietrza nie tylko poprzez eliminowanie źródeł niskiej emisji, ale także poprzez promowanie zachowań proekologicznych. Rozwija Program ciepłej wody użytkowej. Eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości ponad 870 km i dostarcza energię cieplną 5600 odbiorcom. Działa również na rzecz społeczności lokalnej.

Sieć ciepłownicza

Przedsiębiorstwo na terenie Dzielnicy XVIII eksploatuje sieć ciepłowniczą o długości 57,4 km. Ponad 83% sieci zostało zmodernizowanych i wymienionych na nowoczesną sieć preizolowaną.

Centralna ciepła woda w kranach

„Ciepła woda bez piecyka” to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się programów, który służy poprawie bezpieczeństwa - poprzez wyeliminowanie zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla - i podnoszeniu komfortu życia mieszkańców Krakowa. Jest on realizowany od 2004 roku, pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie, PGE Energia Ciepła oddział nr 1 w Krakowie oraz CEZ Skawina - czyli właścicieli marki „Ciepło dla Krakowa”. W XVIII dzielnicy centralna ciepła woda pojawiła się kranach w 70 budynkach mieszkalnych (lata 2004-2018), co pozwoliło wyłączyć z eksploatacji 3000 łazienkowych piecyków gazowych. W tym samym okresie wprowadzono centralną ciepłą wodę do 4 placówek oświatowych

Włączenie do systemu ciepłowniczego nowego dostawcy energii cieplnej ZTPO

ZTPO, jako źródło ciepła o mocy cieplnej 35 MW, przyłączony został do systemu ciepłowniczego rurociągiem o długości ok. 3,7 km i średnicy DN 600 mm. Przystosowując system do bezpiecznej współpracy dwóch źródeł (PGE Energia Ciepła i ZTPO) zmodernizowano tzw. punkt zdawczo – odbiorczy pomiędzy PGE Energia Ciepła i MPEC oraz wybudowano punkt zdawczo –odbiorczy pomiędzy ZTPO i MPEC przy al. Solidarności, wyposażając go w zdalnie sterowane klapy regulacyjne i podłączając do systemu zdalnego nadzoru sieci ciepłowniczych. Zautomatyzowano 11 komór znajdujących się na odcinku sieci magistralnej pomiędzy PGE Energia Ciepła i ZTPO, czyli na terenie tzw. starej Nowej Huty. ZTPO rozpoczął dostawę energii cieplnej do sieci MPEC w lipcu 2016 r.

Program edukacyjny Przygody z ciepłem

MPEC wraz z Nowohuckim Centrum Kultury prowadzą program w zakresie edukacji ekologicznej pn. „Przygody z ciepłem”. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów 2 i 3 klas szkół podstawowych z terenu Krakowa. Dzieci - rozwiązując kalambury, śpiewając piosenkę o cieple dla Krakowa, przekazując sobie symbolicznie ciepło oraz oglądając edukacyjny film animowany

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."