Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back
1953
1959
1962
1970
1992
1993
1996
2005
2016
2017

1953

Powstanie przedsiębiorstwa – Miejskie Ciepłownie.

1959

Budowa pierwszego odcinka sieci magistralnej z kombinatu Huty im. Lenina.

1962

Przekształcenie Miejskich Ciepłowni w Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

1970

Po raz pierwszy popłynęło ciepło z nowej elektrociepłowni w Łęgu (dzisiaj PGE Energia Ciepła SA).

1992

Otwarcie na Zachód – podpisanie umowy z Bankiem Światowym.

1993

Przedsiębiorstwo staje się spółką akcyjną.

1996

Przeprowadzono pełną modernizację i automatyzację węzłów cieplnych starego typu.

2005

Decyzja o przyznaniu dofinanoswania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na projekt „System ciepłowniczy miasta Krakowa”.

2016

Włączenie do systemu ciepłowniczego ZTPO.

2017

Umowa o dotacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Unii Europejskiej na trzy projekty ciepłownicze.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."