Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Lider usług komunalnych

O nas

Grupa Podatkowo-Kapitałowa

Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie inspiruje i realizuje działania prowadzące do zwiększenia efektywności funkcjonowania krakowskich spółek komunalnych oraz świadczy usługi związane z sektorem gospodarki komunalnej. W skład grupy podatkowo - kapitałowej wchodzą następujące spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA i Agencja Rozwoju Miasta SA.

Ekospalarnia Kraków

KHK SA jest właścicielem i operatorem Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. ZTPO w Krakowie, zwanego w skrócie Ekospalarnią. To ostatni element funkcjonującego w Krakowie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Do zakładu trafiają odpady wyłącznie z terenu Gminy Miejskiej Kraków, z których uprzednio wyodrębniono już surowce wtórne. W krakowskiej Ekospalarni o rocznej wydajności przekształcania 220 tys. ton odpadów i gotowości do pracy 8000 h/rok została zastosowana bardzo nowoczesna technologia spełniająca wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT - Best Available Techniques), gwarantująca zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Energia elektryczna i cieplna uzyskana ze spalania odpadów jest uznawana w znacznej części za energię odnawialną, tzw. „zieloną energię”.

Edukacja ekologiczna

Aby przybliżyć mieszkańcom Krakowa proces termicznego przekształcania odpadów, w Ekospalarni została udostępniona specjalna ścieżka edukacyjna. Dzięki ścieżce edukacyjnej zwiedzający - mieszkańcy Krakowa, studenci wyższych uczelni, goście z innych miast w Polsce oraz z zagranicy, mogą zobaczyć, że eksploatacja Ekospalarni odbywa się z najwyższą dbałością o otaczające nas środowisko, stosowane są najlepsze dostępne techniki, a każdy, kto przyjeżdża do zakładu może na żywo zaobserwować, że jest on innowacyjny, a procedury postępowania z odpadami są zgodne z obowiązującym prawem. Więcej szczegółów na temat zwiedzania zakładu dostępnych jest na stronie www.khk.krakow.pl (zakładka „Ekospalarnia”).

Szkolenia

Ważnym elementem działalności KHK S.A. jest prowadzenie szkoleń. We współpracy z wykładowcami z najlepszych polskich uczelni i ekspertami-praktykami organizujemy szkolenia dla pracowników administracji, jednostek komunalnych i przedsiębiorstw. Co roku w szkoleniach przez nas organizowanych bierze udział kilkaset osób z całej Polski. Potwierdzeniem jakości organizowanych przez nas szkoleń jest nie tylko certyfikat ISO 9001:2008, ale przede wszystkim satysfakcja uczestników każdorazowo wyrażana w ankietach.

Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."