Jesteś offline. Strona może nie działać poprawnie.
back

Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

Lider usług komunalnych

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Ekospalarnia Kraków

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Ekospalarnia Kraków

Ekospalarnia powstała jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne i energetyczne Krakowa będąc częścią projektu pn. „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”. Stanowi ostatnie i niezwykle ważne ogniwo tego systemu: umożliwia zagospodarowanie wytworzonych przez mieszkańców Krakowa odpadów komunalnych oraz odzyskiwanie z nich energii.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 673 mln zł netto (826 mln zł brutto). Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności udzielone na realizację Projektu wyniosło ok. 372 mln zł (czyli ok. 55% kosztów kwalifikowanych) na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 301 mln zł został pokryty ze środków własnych i pożyczki z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł udzielonej na zasadach preferencyjnych.

Ekospalarnia poklatkowy

Termiczne przekształcanie odpadów

Technologia termicznego przekształcania odpadów to najbardziej dojrzałe i proekologiczne rozwiązanie problemu odpadów, co potwierdzają wieloletnie doświadczenia krajów europejskich, w których systemy termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii stanowią podstawę całego systemu gospodarki odpadami.

Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

Ekospalarnia umożliwia przekształcanie 220 tys. ton odpadów komunalnych w ciągu roku. W wyniku spalania wyprodukowana zostaje energia elektryczna (około 65 000 MWh), i energia cieplna (280 000 MWh).

Zielona energia

W zakładzie została zastosowana bardzo nowoczesna instalacja spełniająca wymagania tzw. najlepszych dostępnych technik (ang. BAT - Best Available Techniques), gwarantując zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Część energii wytworzonej w Ekospalarni jest energią zieloną. 9 lutego 2017 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał dla Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii – tzw. zielone certyfikaty. Krakowska Ekospalarnia otrzymała je jako pierwszy w Polsce zakład zajmujący się termicznym przekształcaniem odpadów. Zielony certyfikat to dokument potwierdzający wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Takimi źródłami są między innymi: wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, a także odpady.

Ogniwa fotowoltaiczne

Od maja 2019 roku w ramach programu pilotażowego na dachu budynku administracyjno-edukacyjnego krakowskiej Ekospalarni zostały zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Wytworzony dzięki energii słonecznej prąd zostanie przeznaczony na potrzeby zasilania budynku. Fotowoltaika to kolejne już, alternatywne, odnawialne źródło energii produkowanej w Ekospalarni.

Przed i po
Ekospalarnia Kraków
Aby zainstalować aplikację, kliknij
share a następnie "Do ekranu początk."